+ Hoeveel kost het lidgeld voor een cursus en kan ik per les betalen?

Lidgeld is afhankelijk van de cursus en je kan niet per les betalen. Meer info kan je vinden onder 'Lessen'. Je betaling moet ten laatste binnen zijn na de eerste lessenweek.

+ Kan ik korting krijgen voor mijn lessen?

Indien je meer dan één cursus volgt gedurende hetzelfde seizoen dan krijg je alle bijkomende cursussen aan studententarief.

+ Kan ik een les uitproberen voor ik mij inschrijf?

 • Je kan al onze lessen uitproberen op de opendeurdagen georganiseerd per seizoen - voor de startdatum van de lessen.
 • Opendeurweek: je kan ook tijdens de eerste week van het seizoen gratis alle lessen uitproberen.
 • Kijkweek: de laatste week van elk seizoen kan je een kijkje komen nemen in de lessen.

+Wat is de minimum leeftijd om de lessen te kunnen volgen?

Voor de kids lessen is de minimum leeftijd 6 jaar. Alle andere lessen zijn vanaf 13 jaar en ouder, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Als je niet zeker bent, bel even voor je inschrijft of aansluit bij één van onze lessen

+ Is er een bepaalde kledingcode voor de lessen?

Voor alle lessen draag je best comfortabele kledij. We raden je aan om iets te dragen waar de docenten de lijnen van je lichaam kunnen zien, om zo nodig correcties aan te brengen. Voor de ballet en musical lessen voor kinderen is een specifiek uniform vereist. Meer info tijdens de eerste les hierover. Al onze dansvloeren (ook in de pop-up) zijn van de hoogste standaards en passen de veerkracht aan aan je eigen gewicht. Ze mogen zeker niet betreden worden met buitenschoenen: dansschoenen, blote voeten en kousen zijn toegelaten. Wisselen van schoenen doe je dus ook niet in de danszalen.

+ Hoe weet ik in welk niveau ik moet inschrijven?

 • LEVEL 1: BEGINNER
  Absolute beginners met geen enkele danservaring.
 • LEVEL 2: ADVANCED BEGINNER
  met 1-2 jaar ervaring.
 • LEVEL 3: INTERMEDIATE
  met 2-4 jaar ervaring. Deze lessen gaan sneller en met moeilijker combinaties.
 • LEVEL 4: INTERMEDIATE ADVANCED
  meer dan 4 jaar ervaring. Enkel op uitnodiging of na overleg met de leraar.
 • LEVEL 5: PROFESSIONAL
  enkel voor beroepsdansers.
 • LEVEL 1 - LEVEL 5: OPEN LEVEL open voor elk niveau

Je mag ons altijd mailen met je danservaring zodat we je kunnen helpen bij het bepalen van het niveau welke het best bij je past.

+ Welke schoenen moet ik dragen voor de les?

Je kan schoenen dragen die specifiek zijn voor je dansstijl. Bijvoorbeeld: voor ballet breng je balletschoenen of sokken mee. Voor de Bollywood Jazz-lessen breng je danssneakers of jazzschoenen mee. In elk geval neem je binnenschoenen mee en dans je niet met de schoenen die je draagt bij aankomst in het danscentrum. Geen geribelde zolen!

+ Heb ik een danspartner nodig voor ik inschrijf?

Voor alle koppeldansen kan je niet inschrijven zonder danspartner. Indien je nog geen danspartner hebt, kan je altijd gebruik maken van het Shoonya Dance Forum en dan pas inschrijven. Let wel, we hebben voor beiden een inschrijving nodig.

+ Kan ik een terugbetaling krijgen voor mijn lidmaatschap?

 • Lidmaatschapsvergoedingen worden niet terugbetaald, tenzij je twee weken voor de startdatum van je lessen annuleert. Voor elke annulering rekenen wij pp een administratiekost aan van 20 euro.
 • Lidgeld is niet overdraagbaar.
 • In geval van een ernstig medisch noodgeval, kan je ons vragen om je lidmaatschap te bevriezen en over te dragen naar een ander seizoen. Deze overdrachten worden als nihil beschouwd 1 jaar na de startdatum van je oorspronkelijke les.
 • Je lidgeld is een vast bedrag per seizoen, afhankelijk van de cursus en dus niet opsplitsbaar.
 • Wij kunnen gemiste lessen niet terugbetalen.
 • Als het Shoonya Dance Center een les om een bepaalde reden annuleert zorgen we voor een vervangles.

+ Wat als ik te laat ben voor mijn les?

 • Gelieve tenminste 15 minuten voor de aanvangstijd van je les aan te komen. Dit zorgt ervoor dat je goed bent opgewarmd en voorkomt letsels. Op tijd komen zorgt er ook voor dat je de les niet stoort.
 • Het management of de leraars behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang te weigeren tot de lessen of tot andere ruimten van het Shoonya Dance Centre (o.a. omwille van storen, te laat komen, wangedrag, dronkenschap, enz...)

+ Waar kan ik de data van miijn lessen vinden?

Alle data van alle lessen kan je vinden onder 'lessen > je dansstijl'.